Slick Carousel -->

Resurse

Metodologia de selecție a grupului țintă

 

Informații privind candidatura pentru bursele SmartDoct

 

Pentru doctoranzi

Pentru studenții doctoranzi eligibili în cadrul proiectului SmartDoct care doresc să-și depună dosarul pentru a fi selectați în grupul țintă, informațiile despre metodologia de selecție și actele ce trebuiesc depuse în dosarul de selecție se găsesc la următoarele link-uri:

Metodologie selectie grup tinta proiect SmartDOCT

Anexe dosar candidatura

Dosarele de selecție se vor depune în perioada 11-19 septembrie 2019 la Secretariatul CSUD (Biblioteca UO et. 4). Dosarul va conține Anexele și dovezile îndeplinirii criteriilor specifice fiecărui domeniu de doctorat, prevăzute în Metodologia de selecție.

Nu se percep taxe!

 

Pentru viitorii cercetători postdoctorat

Pentru a beneficia de burse în cadrul proiectului SmartDoct candidații trebuie să fie înmatriculați în prealabil la Universitatea din Oradea în calitate de cercetători postdoctorat. Prin urmare, candidații trebuie să treacă prin două etape de selecție:

 

1.Selecția pentru admiterea în programul postdoctoral (colocviul în 20-23 septembrie în funcție de domeniu de doctorat)

Pentru candidații la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate la I.O.S.U.D. –   UNIVERSITATEA DIN ORADEA, informațiile despre metodologia de admitere și actele ce trebuiesc depuse în dosarul de înscriere pentru admitere se găsesc la următorul link:

https://doctorat.uoradea.ro/ro/admitere/metodologie-admitere-post-doctorat-iosud-uo (Metodologii de admitere pe domenii de postdoctorat)

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 11-19 septembrie 2019 la Secretariatul CSUD (Biblioteca UO et. 4). Dosarul va conține Anexele și dovezile îndeplinirii criteriilor specifice fiecărui domeniu de doctorat, prevăzute în Metodologia de admitere specifică fiecărui domeniu.

Se va achita taxa de înscriere în valoare de 150 lei.

În cazul în care candidatul este declarat admis, va achita și taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei.

 

2. Selecția pentru bursele SmartDoct (colocviul în 30 septembrie)

Cercetătorii postdoctorat care doresc să aplice pentru o bursă în cadrul proiectului SmartDoct pot să-și depună dosarul pentru a fi selectați în grupul țintă, informațiile despre metodologia de selecție și actele ce trebuiesc depuse în dosarul de selecție se găsesc la următoarele link-uri:

Metodologie selectie grup tinta proiect SmartDOCT

Anexe dosar candidatura

Dosarele de selecție se vor depune în perioada 11-19 septembrie 2019 la Secretariatul CSUD (Biblioteca UO et. 4). Dosarul va conține Anexele și dovezile îndeplinirii criteriilor specifice fiecărui domeniu de doctorat, prevăzute în Metodologia de selecție.

Nu se percep taxe!Metodologie acordare sprijin financiar mobilități și taxe-revizuit1


Descarcă Metodologie de selecție grup ținta


Descarca anexele


Metodologie de implementare a sub-activității 4.3 Evaluarea şi premierea planurilor de afaceri