Slick Carousel -->

Program Antreprenorial

PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ FURNIZAT DE FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ FURNIZAT DE FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 • Curs de Competențe antreprenoriale, autorizat ANC
 • Pachet de mentorat și consiliere plan de afaceri

Competenţe/abilităţi specifice

 • competenţe de cunoaşterea şi utilizare a conceptelor şi proceselor specifice oricărei afaceri de la iniţiere până la obţinerea profitului, consolidare şi sustenabilitatea afacerii;
 • competenţe de iniţiere, derularea şi încetarea unei afaceri;
 • competenţe de organizare şi management al resurselor, inclusiv cel al resurselor umane;
 • competenţe de întocmire a unui plan complet şi eficient de afaceri;
 • competenţe de marketing şi vânzare necesare în derularea unei afaceri;
 • competenţe de analiză financiară şi de aplicare a instrumentelor economice specifice.

Obiective

 • Cunoașterea avantajelor și dezavantajelor statutului de antreprenor
 • Realizarea unui plan de afaceri
 • Cunoașterea strategiilor de dezvoltare posibile pe termen mediu și lung pentru o companie
 • Formarea și conducerea unei echipe
 • Realizarea unei strategii de marketing, a unei strategii de comunicare și a unei strategii de vânzări
 • Înțelegerea gestionării financiar-contabile a afacerii și a implicațiilor legale ale crearii unei companii și a semnării unor contracte
 • Realizarea unui plan de management al riscului

Durata de pregătire

 • a) pentru pregătire teoretică – 40 ORE
 • b) pentru pregătire practică – 20 ORE

Finalitate

 • Certificat Competențe antreprenoriale – curs acreditat ANC (ulterior parcurgerii cursului și certificării)

Planul de pregătire

Nr. crt.

Tema

Nr. ore pregătire teoretică

Nr. ore pregătire practică

Total ore

1

Introducere in antreprenoriat

2

 

2

2

Management strategic

8

 

8

3

Strategia de marketing și e-business

10

 

10

4

Strategia financiară

10

 

10

5

Structura organizatorică

4

 

4

6

Planul de afaceri

6

20

26

 

               Total

40

20

60

 Metodologie de implementare a sub-activității 4.3 Evaluarea şi premierea planurilor de afaceri