Slick Carousel -->

Scopul proiectului

Creşterea relevanţei cercetării şi inovării din Universitatea din Oradea în contextul economiei locale şi regionale.

Obiectivul general

Creșterea numărului absolvenților de doctorat şi postdoctorat ai Universității din Oradea care își găsesc un loc de muncă sau inițiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI), urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicații directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.

Detalii proiect

Beneficiar proiect: Universitatea din Oradea

Partener: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

Valoare totală a proiectului:  6.436.627.61 de lei, din care:

  • Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,45 de lei

Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2019 - 18.12.2021 (30 luni)

Codul proiectului: 123008

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

SmartDoct