Slick Carousel -->

Evenimente

         Zeci de doctoranzi și cercetători postdoctorat, bursieri SmartDoct au participat vineri, 15 noiembrie, la orele amiezii la workshopul Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat, organizat la Universitatea din Oradea, Clădirea Practipass în cadrul proiectului SmartDoct -Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale.

 

          În deschiderea workshopului, prof. Univ. Dr. Habil Radu Țarcă, directorul Consiliului pentru Studii Doctorale  din cadrul Universității din Oradea și coordonator echipa de implementare în proiectul SmartDoct a prezentat programul evenimentului. Workshopul a continuat cu o prezentare sumară a importanței creativității și inovației în cercetarea academică realizată de prof. Univ. Dr Habil Florica Ștefănescu, mentor în domeniul Științe Economice în proiectul SmartDoct, pe parcursul căreia au fost trecute în revistă principalele provocări aduse de revoluția informatică în diverse domenii de activitate, printre care: medicina, științele inginerești, economia.

 

          După expunerea teoretică realizată de prof. Univ. Dr. Habil Florica Ștefănescu, a fost rândul doctoranzilor și postdoctoranzilor să își valorifice creativitatea și simțul antreprenorial prin completarea a diverse fișe de lucru. Pe parcursul exercițiilor propuse, participanții, distribuiți în grupe de câte 5-6 participanți, au răspuns la întrebări privind soluții la problemele cu care se confruntă în scrierea tezelor de doctorat și desfășurarea cercetării. Accesul gratuit la literatura de specialitate, susținerea ideilor de inovare prin exemple practice, existența unor platforme de comunicare între doctoranzi, colaborarea cu instituții terțe și cu firme în cercetarea doctorală, accesul la mijloace și metode moderne de cercetare sunt doar câteva dintre ideile enunțate de participanți.

 

         În încheierea workshopului, participanții au răspuns provocării de a prezenta o idee de afaceri care să reflecte domeniul lor de interes. Companii care livrează pizza cu ajutorul unor drone, spitale private care utilizează roboți medicali, platforme de jocuri video care încurajează comportamentele prosociale, agenții de turism inovative au fost prezentate ca posibile afaceri de succes.

 

         Prin componenta sa practică, workshopul Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat a urmărit să încurajeze exersarea gândirii creative în rândul doctoranzilor.

 

“Creativitatea se exersează, se exersează de la cea mai fragedă vârstă și dacă nu vom reuși să exersăm creativitatea de la vârste foarte mici, șansele de a ocupa poziții de top în domeniile noastre de activitate sunt foarte mici”, a conchis Prof Univ Dr habil Florica Ștefănescu.

 
Conferinţa de lansare a proiectului

 „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării

în contextul economiei regionale

              

Data: 23 iulie 2019, orele 10.00 Sala Practipass, Campus II, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1

 

Bucurându-se de o finanțare 5.471.133,47 lei, proiectul și-a propus creşterea numărului absolvenţilor de doctorat şi postdoctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere. Așa cum a declarat managerul proiectului – prof. univ. dr. habil. Adrian Hatos - 80 doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat ai Universității din Oradea vor beneficia, prin proiectul SmartDoct, de bursa doctorand antreprenor în valoare de 300 euro/lună, respectiv bursa cercetător post-doctorat antreprenor în valoare de 460 euro/lună, de un program gratuit de formare a competențelor antreprenoriale și competențelor transversale în sprijinul cercetării şi inovării, precum și de un pachet de servicii de mentorat, consiliere şi orientare profesională personalizate.

 

În deschiderea conferinței, au luat cuvântul - prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, rectorul Unversității din Oradea, prof. univ. dr. habil. Radu-Cătălin Țarcă – director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, Universitatea din Oradea și Bekesi Csaba – Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor Bihor, partenerul Universității din Oradea în proiect.

 

Managerul proiectului –Adrian Hatos a prezentat activitățile și rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului, insistând asupra complexității proiectului care vizează, în special, formarea competențelor antreprenoriale și transversale ale studenților doctoranzi și postdoctoranzi, dar cuprinde și o componentă de încurajare a parteneriatului dintre universitate și agenţii economici relevanţi în legătură cu tema studiilor doctorale, precum și o componentă de cercetare a obstacolelor întâmpinate de doctoranzii Universității din Oradea în integrarea lor pe piața muncii. În cadrul acestei ultime componente, vor fi intervievați 30 de doctori ai Universității din Oradea și 30 de angajatori și vor fi organizate workshopuri pe următoarele teme: Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat; Inovare socială și cercetarea universitară; Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în cercetarea științifică; Combaterea discriminării în viața academică; Promovarea dezvoltării durabile în învățământul superior și cercetarea academică; Tinerii cercetători pe piața muncii.Descarcă agenda Conferinţa de lansare a proiectului SmartDoct


Conferinţa de prezentare a proiectului

 

„SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării

în contextul economiei regionale

 

Data: 10 septembrie 2019, orele 10.30 – 13.00 , Aula Magna a Universității din Oradea

 

Conferinţa de prezentare a proiectului s-a adresat grupului țintă al proiectului și a avut ca scop informarea acestuia cu privire la proiect, la metodologia de selecție și la metodologi de monitorizare a grupului țintă, la programul antreprenorial destinat grupului țintă și despre beneficiile participării la proiect pentru grupul țintă.

Grupul ţintă al proiectului este format din 2 serii succesive de doctoranzi şi cercetători postodctorat, în total:

  • 80 Doctoranzi,
  • 35 Cercetători post-doctorat.

Prima serie de participanţi va include doctoranzi și postdoctoranzi din anii terminali în anul universitar 2019-2020. Din totalul de membri ai grupului ţintă cel puţin 36 vor fi femei, minim 1 rom şi minim o persoană cu dizabilităţi.

Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat care vor fi selectați în grupul țintă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulativ):

- Au domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile ale României;

- Sunt înmatriculaţi ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale la Universitatea din Oradea sau sunt postdoctoranzi la Universitatea din Oradea;

- Pe parcursul perioadei de participare la activităţile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învăţare antreprenorială cu componentă practică și la un program de consiliere profesională.

Doctoranzii selectaţi ca grup ţintă vor prezenta un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat in ultimii doi ani (terminali) ai programului de studii doctorale pentru unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potenţialului lor ştiinţific şi comercial, prevăzute în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020.

Cercetătorii postdoctorat selectaţi ca grup ţintă vor deţine titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecţiei ca grup ţintă, cercetătorii care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în străinătate vor trebui să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Sprijinul individual acordat doctorandului se va realiza doar pe durata ultimilor doi ani de studii ai programului de studii doctorale - pentru o durată de 12 luni consecutive. Sprijinul individual acordat cercetătorului post doctorat se va realiza pentru o durată de 12 luni a programului de studii postdoctorale.Descarcă agenda conferinţei de prezentare